akiplėša

akìplėša scom. (1) Plv, Gs, Dkš, akýplėša (1) įžūlus, šiurkštus, nemandagus žmogus; begėdis, priekabių ieškotojas: Valioj augintas vaikas tapo akýplėša, t. y. žėdnam akis drasko J. Tas akýplėša kankina mane be paliovos Slnt. Jis toks akìplėša – per akis meluoja Kp. Per visą rudenį žvirblis – tikras vagis, akìplėša J.Jabl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akiplėša — aki̇̀plėša dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • akiplėšauti — akiplėšauti, auja, ãvo intr. Š, DŽ būti akiplėša, akiplėšiškai elgtis, įžūlauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abuojybė — sf. (1) Š, abuojỹbė (2) BŽ279 1. blogumas, bjaurumas: Abuojybė, ne darbas, kai šalta miške Trgn. 2. scom. Rk bjaurybė, nedorėlis, akiplėša: Ot abuojybė – įlindo daržan ir išėdė kopūstus Užp. Ar neisi namo neerzinęs šunų, tu abuojybe! Jž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akiadūris — akiãdūris, ė smob. (1) akiažerys, akiplėša, prikaišiotojas: Toks akiãdūris visiem taip į akį pasako Pg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akidraska — akìdraska scom. (1) akiplėša, akiadūris: Toks akìdraska Upn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akilanda — akìlanda scom. (1) BŽ279, akylanda (1); LL100 landūnas, akiplėša …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akiplėšas — akìplėšas scom. (1) žr. akiplėša: Ji toki akìplėšas Krkn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akis — akìs sf. (4) 1. regėjimo organas: Ãkys mėlynos, melsvos, juodos, rudos, pilkos, žalsvos, tamsios Rm. Kęstutis lyties buvo aukštos, sausas, akys žiburiuojančios, skaisčio veido S.Dauk. Balkšvos ãkys (išgėręs), ką jis bematys? Kp. Vaiko ãkies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akičnas — ×akìčnas, à (hibr.) adj. (4), akyčnas, a (1) atviras, status: Kurs į akis sako, tas akyčnas J. Moteriška, nebūkit tokia akičnà (akiplėša) Krk. akičnaĩ adv., akyčnai: Ans akyčnai sako tiesą J. Jis mane akičnaĩ išdarkė Skr. ║ aiškiai: Akičnaĩ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmugys — apmugỹs, ė̃ smob. (3b) J akiplėša, begėdis …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.